Over CQPath

Binnen de pathologie worden bepalingen uitgevoerd om 1) de levensverwachting van patienten te verhogen door het geven van een accuratere diagnose, hetgeen leidt tot betere therapie; 2) de diagnostische zekerheid te verhogen zodat een betere prognose voor de patient te stellen is en 3) met meer zekerheid, los van behandeling, het lot van de patient te voorspellen.

Hoewel pathologen en analisten hun uiterste best doen moeten ze dagelijks de uitdaging van vals positieve of -negatieve uitslagen aangaan. Want:

  1. Door vals negatieve uitslagen is het mogelijk dat patienten niet de juiste, of zelfs geen behandeling krijgen. In een artikel in The Wall Street Journal (Januari 2008) wordt melding gedaan van duizenden vrouwen die niet juist behandeld worden tegen borstkanker door vals negatieve pathologie uitslagen.
  2. Foute laboratorium uitslagen kunnen ook leiden tot het verkeerd indelen van studie cohorten in medische trials. De uitkomst van de trial en uiteindelijk dus de uitwerking van de geteste therapie is sterk afhankelijk van de primaire selectie.
  3. Door inter-laboratorium variatie verliezen prognostische bepalingen hun waarde en kunnen niet gebruikt worden.

Enkele jaren geleden startte in het Pathologie lab van de Daniel den Hoed-Erasmus MC een project met als doel de betrouwbaarheid van lab bepalingen te verbeteren. In eerste instantie werd immunohistochemie verbeterd door dagelijks monitoren van specificiteit en sensitiviteit en het maandelijks reviseren van reproduceerbaarheid. Dit leidde tot betere patiŽntzorg, verhoog vertrouwen in het lab en kostenverlaging doordat er gericht naar oplossingen voor problemen kon worden gezocht. Voor de komende ISO15189 accreditatie hadden we in ieder geval QC/QA documenten nodig. De benadering van QC/QA bleek succesvol.

Voor dit project hanteerden we de DMAIC (define, measure, analyze, improve, control) aanpak.

Door de richtlijnen van de Biological Stain Commission (University of Rochester Medical Center, Rochester, NY), NORDIQC en verscheidene auteurs te volgen hebben we een set controle weefsels samengesteld waarin bepaalde antigenen zowel sterk als zwak tot expressie komen. Juist door die eigenschap zijn we in staat om de sensitiviteit zodanig te titreren dat de kans op vals negatieve uitslagen nihil is. Van de geautoriseerde (autorisatie is gedefinieerd door literatuur, externe kwaliteitinstanties en door ervaring van experts in het IHC veld) optimale aankleuring hebben we een foto gemaakt; deze foto hebben we, samen met beschrijving en klinische implicaties gedefinieerd als Referentie. De referentie is middels een web applicatie toegankelijk gemaakt voor gebruik op het lab.

Dagelijkse monitoring van de kwaliteit van onze interne positieve controle coupes ten opzichte van deze referenties stelde ons in staat vals negatieve en - positieve uitslagen te voorkomen.

Omdat elke immunohistochemische bepaling technisch complex is hebben we het programma CQPath-TQM (Total quality management) ontwikkeld. Met dit programma is het mogelijk om de kwaliteit van de interne positieve controles te linken aan alle lab parameters. Analyse van zowel incidentele als structurele fouten is makkelijk via standaard knoppen en eventueel zoekopdrachten.

Door nu de referenties te gebruiken in combinatie met CQPath-TQM konden we sneller fouten detecteren en analyseren. We konden dus sneller en gerichter ingrijpen wanneer een kleuring uit de pas liep en daarmee het proces zo betrouwbaar mogelijk maken.

Het programma en de bijkomende bewustwording van de gehele staf heft ertoe geleid dat wij minder fouten maken, dit resulteert in betere patientenzorg, meer vertrouwen in het lab en lagere kosten.

Probeer nu online onze referenties en scoor uw eigen resultaten. Door uw bevindingen te delen met CQPath kunnen wij met elkaar de referenties nog meer aanscherpen.

Het CQPath project heeft als doel een wereldwijd te gebruiken referentie set en kwaliteit borging voor elke bepaling te leveren en daarmee de patiŽntenzorg te verbeteren.